Vrijmetselarij en Loge Pentagram

Wat is vrijmetselarij?

De vrijmetselarij is een landelijke vereniging en Loge Pentagram is één van de vele vrijmetselaarsloges, die zelf ook verenigingen zijn. De wereldwijde Orde van Vrijmetselaren is ontstaan in Engeland waar in 1717 voor het eerst loges samen gingen werken in één organisatie. De Nederlandse Grootloge, koepel van samenwerkende vrijmetselaarsloges, verzelfstandigde zich van de Engelse Grootloge in 1756 en bestaat nu meer dan 250 jaar. De Orde van Vrijmetselaren is daarmee één van de oudste verenigingen in ons land. Vrijmetselaars zijn er bovendien over de hele wereld in vele landen.

Vrijmetselarij en bouw- en lichtsymboliek

De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. Hoe ben je een goed mens en hoe ben je je medemens tot steun? Daar is de vrijmetselarij natuurlijk niet uniek in. Maar vrijmetselaars onderscheiden zich door hun manier van werken. Vrijmetselaars gebruiken namelijk bouwsymboliek en lichtsymboliek in rituelen, die de levensloop van de mens uitbeelden. Zo wordt iedere nieuwe vrijmetselaar die lid wordt, eerst leerling, dan gezel en uiteindelijk meester. Iedereen die zich voelt aangetrokken tot deze manier van verdieping, is welkom. Er zijn dan ook vrijmetselaars uit alle religies, levensbeschouwingen en ideologieën lid. De Vrijmetselarij is daarom geen godsdienst, geen ideologie en geen levensbeschouwing. En het is zeker geen sekte of geheim genootschap.

Bouw- en lichtsymbolen: passer en winkelhaak
Bouw- en lichtsymbolen: passer en winkelhaak

Vrijmetselarij en Ken Uzelve

Je kunt je medemens pas tot steun zijn, als je jezelf hebt leren kennen en trouw aan jezelf kunt zijn. Vrijmetselaars zoeken, met respect voor elkaars overtuiging en onafhankelijk, naar de eigen waarheid en die van anderen. Daarom staat boven iedere tempelpoort in loges: “Ken Uzelve” (ken jezelf). Vrijmetselaars zien de mens als een ruwe steen, die met moker en beitel wordt bewerkt en daarna gepolijst tot een zuiver kubieke steen. Deze zuiver kubieke steen kan dan worden ingepast in het bouwwerk van de mensheid. We vinden het belangrijk om weg te nemen wat mensen uit elkaar drijft en ons te richten op wat mensen verbindt. Dat noemen we de Koninklijke Kunst en daar vindt u hier meer informatie over.

De ruwe steen wordt bewerkt met moker en beitel
De ruwe steen wordt bewerkt met moker en beitel

Vrijmetselarij in Deventer in Loge Pentagram en Loge Le Prejuge Vaincu

Loge Pentagram is opgericht op 15 december 2009. Loge Pentagram telt nu ongeveer 25 leden. Het Pentagram is een heel oud symbool en betekent voor ons: symbool voor de volmaakte harmonie met in het midden van de 5-puntige ster het Mysterie.

Loge Pentagram is voortgekomen uit de eerste loge in Deventer die is opgericht op 9 februari 1784: Loge Le Prejuge Vaincu (het vooroordeel overwonnen). Deze loge bestaat nog steeds en is hiermee de oudste vereniging in Deventer. In 2009 werd deze loge wat te groot (met op dat moment 70 leden). Daarom is in 2009 een tweede loge opgericht: onze Loge Pentagram.

Beeldmerk Loge Pentagram
Beeldmerk Loge Pentagram

Comparitie in de vrijmetselarij en in Loge Pentagram

Loge Pentagram komt wekelijks bijeen op de woensdagavond voor comparitie. Op een comparitie-avond vormt een ‘bouwstuk’ het middelpunt. Dat is een lezing of presentatie van één van ons over een maatschappelijk of een levensbeschouwelijk onderwerp. In het bouwstuk is aandacht voor je eigen verhaal en vrijmetselaarsideeën over dat onderwerp.

De opzet is zo dat geen discussie tussen een spreker en de luisteraars ontstaat. In plaats daarvan, ontstaat een dialoog met spontane reacties en een informele uitwisseling van gedachten. Ook persoonlijke ontboezemingen krijgen de ruimte, waarbij de spreker die zo probeert te brengen dat ook het inzicht van anderen erdoor verdiept kan worden. Daarom is goed luisteren met respect voor de ander erg belangrijk. Dat noemen wij “compareren” (zich met elkaar verhouden of vergelijken). Vandaar het woord comparitie.

Uit de ruwe steen komt de gladde steen tevoorschijn
Uit de ruwe steen komt de gladde steen tevoorschijn

Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap

In de vrijmetselarij wordt vaak het woord ‘inwijding’ gebruikt. Zo word je lid van onze loge in de graad van leerling door een inwijdingsritueel, waarbij licht- en bouwsymboliek centraal staat. De betekenis van inwijding is persoonlijk en voor iedere vrijmetselaar anders. Logebijeenkomsten zijn besloten, zodat er een veilige omgeving is waar persoonlijke onderwerpen in vertrouwen kunnen worden gedeeld, net als bij intervisiegroepen.

Nieuwsgierig geworden?

Als je nieuwsgierig bent geworden, kun je één van onze open avonden (digitaal) bezoeken of langskomen tijdens de Open Monumentendagen. Uitnodigingen hiervoor vind je op deze website als nieuwsbericht en op onze Facebookpagina. Via het contactformulier kun je je ook aanmelden voor een gesprek of informatie over de procedure om lid te worden van Loge Pentagram.

Van onze Loge kunnen overigens alleen mannen lid worden. Er is ook een Orde voor mannen èn vrouwen met eigen loges. Tenslotte is er ook een Orde voor vrouwen: de Orde van Weefsters. Zo is er voor ieder wat wils.

Klopt u ook bij ons aan de poort?
Klop je ook bij ons aan de poort?

Meer informatie over vrijmetselarij en Loge Pentagram

1 Website Orde der vrijmetselaars: www.vrijmetselarij.nl

2 Folder met meer informatie over vrijmetselarij

3 Gratis pdf van het tijdschrift van de Orde met interviews van vrijmetselaars

4 Drie leefregels van de vrijmetselaar

5 Facebookpagina Loge Pentagram

6 United Grand Lodge of England

7 Grand Lodge of Scotland

8 Grand Lodge de France

9 Loge Le Prejuge Vaincu (tweede vrijmetselaarsloge in Deventer)