Wat doet een vrijmetselaar

Wat doet een vrijmetselaar

Vrijmetselaars proberen een goed mens te zijn en proberen dat in het dagelijks leven. Hoe een vrijmetselaar dat doet? Vraag het aan tien vrijmetselaars en je krijgt tien verschillende antwoorden. Hoe een vrijmetselaar dat doet, laat zich misschien nog het beste zo omschrijven:

1 We zoeken naar manieren om een beter mens te zijn of te worden door onszelf te leren kennen: we zijn trouw aan onszelf;

2 Zelfkennis stelt ons beter in staat om te zien wat betekenisvol is in de wereld om ons heen. Daardoor kunnen we onderzoeken hoe we een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij: we zijn de medemens tot steun;

3 We onderzoeken wat zingeving en spiritualiteit is voor onszelf en de ander. Zo komen we ieder op onze eigen manier op een terrein dat groter is dan onszelf: we richten ons op de (innerlijke) meester.

Dit zoeken, werken en richten, in een dynamisch evenwicht met onszelf en de wereld om ons heen, noemen we : ‘arbeiden’ of de Koninklijke Kunst.

Sierschotel met o.a. alziend oog, passer en winkelhaak
Sierschotel met o.a. alziend oog, passer en winkelhaak

Wat doet een vrijmetselaar: Trouw aan zichzelf

Als leerling begin je een reis van nadere kennismaking met jezelf. Vergelijk het met beeldhouwen: als een kunstenaar gaat beeldhouwen, kan die twee dingen doen. Een beeld bedenken en dat opdringen aan een ruw blok steen. Of hij werkt met inspiratie aan het beeld dat hij niet heeft bedacht, maar al hakkend ziet of voelt ontstaan. Zoals het in de steen besloten ligt, komt het tevoorschijn. Hierdoor leer je jezelf op een andere manier kennen. Hoe dat gaat, is voor iedereen anders. Daar zijn geen regels voor. Daarom werken we met symbolen, zodat we kunnen uitdrukken waar woorden niet voldoende zijn. Omdat vrijmetselaars inspiratie ontlenen uit bepaalde stromingen in de Westerse mystiek, gebruiken we hiervoor licht- en bouwsymboliek.

Nou klinkt dat allemaal heel mooi (dat is het ook), maar we zijn daarnaast ook gewoon mensen, net als jij. Na een avond comparitie hebben we grote behoefte om iets te drinken en te ontspannen met elkaar. En compareren heeft soms de neiging te veranderen in discussie. Als een vrijmetselarij trouw aan zichzelf wil zijn, is een zekere nuchterheid en besef van eigen grenzen nodig. Daarom staat boven de tempelpoort in iedere loge geschreven: Ken Uzelve. Door jezelf te leren kennen, maak je niet alleen een ideaalbeeld dat in jezelf besloten ligt, zichtbaar. Maar je kent ook je eigen tekortkomingen en zoekt naar manieren om daarmee om te gaan en in evenwicht te zijn.

bron: www.vrijmetselarij.nl
bron: www.vrijmetselarij.nl

Hij is de medemens tot steun

Vrijmetselaars zijn elkaar tot steun. Dus als iemand van ons bijvoorbeeld ziek wordt of het moeilijk heeft, is daar aandacht voor.

Je gaat in de loge om met mensen van allerlei afkomst, leeftijd en denkbeelden. Ook mensen die je misschien niet uit jezelf had uitgezocht. Dat is rijk omdat het je wereld verbreedt. Vrijmetselaars zeggen: wegnemen wat ons scheidt en richten op wat ons verbindt.

Bovendien willen we graag dat iedereen, ook niet-vrijmetselaars, het goed heeft en werken we aan een betere wereld. Daarom halen we in de loge wekelijks geld op voor het goede doel. In Engeland zijn de freemasons daar nog meer op gericht: binnen de freemasonry zijn een aantal grote, goede doelen organisaties, die veel doen voor de maatschappij. In Nederland houden we dat liever meer bij onszelf door ons te richten op medemensen in de directe omgeving of je eigen positieve bijdrage aan de wereld om je heen. Dat uit zich bijvoorbeeld in het zoeken van een werkkring die in jouw ogen een positieve bijdrage is aan de samenleving of doordat je zelf actief bent voor een goed doel.

Wat dat betreft zijn we verlichtingsdenkers: iedereen is gelijk aan elkaar en we geloven dat de wereld zich kan verbeteren, net als wijzelf.

Photo by Joran Quinten on Unsplash
Bron: Joran Quinten, Unsplash

Gericht op de Meester

Vrijmetselaars komen uit veel stromingen in de samenleving. Er zijn atheïsten, christenen, moslims en spiritueel ingestelde broeders lid van Loge Pentagram. In de Angelsaksische vrijmetselarij is het geloof in een “opperwezen” een voorwaarde. In Nederland is dat niet zo, omdat we willen dat iedereen voor zichzelf een beeld vormt van wat de (innerlijk) meester of de “Opperbouwmeester des Heelals” kan zijn. Is dat soms het beste wat je kunt zijn? Wat is dan het beste wat je in je hebt? Kun je daar wat mee in je leven? En als dat niet lukt, wat heb je er dan aan?

History of the Utopian Tradition - Carlijn Kingma, bron: gallery untitled..com. Wat doet een vrijmetselaar? Hij streeft naar een utopie.
History of the Utopian Tradition – Carlijn Kingma, bron: gallery untitled.

Zo, nu weet je iets van wat een vrijmetselaar doet aan de hand van deze drie richtlijnen.