ANBI informatie Loge Pentagram

De vereniging Loge Pentagram is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Hieronder vindt u de nodige informatie.

Statutaire naam organisatieVrijmetselaarsloge Pentagram
Naam organisatieLoge Pentagram
Soort verenigingZelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemende vereniging van leden van de in Den Haag gevestigde vereniging “Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden“, die haar in haar vergadering van 19 juni 2010 als loge heeft erkend
RSIN820 995 678
Kamer van Koophandel8201985, te Zwolle, vastgelegd op 13-07-2009
ContactgegevensRijkmanstraat 10
7411 GB Deventer
info@logepentagram.nl
DoelstellingDe loge heeft ten doel de beoefening van de vrijmetselarij.
MissieDe vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en – daardoor – een betere samenleving.
Hoofdlijnen beleidsplanDe loge heeft ten doel de beoefening van de vrijmetselarij.
BestuurVoorzitter: Maarten Zweers
Secretaris: Hein Bergman
Penningmeester: Anton Visser
BeloningsbeleidWij kennen geen beloning voor ANBI beleidsbepalers toe.
Actueel jaarverslag activiteitenBestuursverslag 2023 te publiceren juli 2024
Financiële verantwoordingJaarrekening 2022